NEURONET

Udruga za istraživanje neuroloških bolesti i pomoći neurološkim bolesnicima

Association for research of neurological diseases and help for neurological patients

 

PIN 2019

PSIHIJATRIJA, INTERNA NEUROLOGIJA ZA LIJEČNIKE OBITELJSKE MEDICINE 2019.

 

26. - 29. RUJNA 2019

ŠIBENIK